phương pháp theo dõi giao dịch của người nội bộ

Kiểm định phương pháp theo dõi giao dịch của người nội bộ.

Trong giao dịch chứng khoán, một trong những đặc tính nổi bật của thị trường là sự bất cân xứng về thông tin. Nhà đầu tư (NĐT) đại chúng bên ngoài có thể tìm hiểu về một doanh nghiệp qua nhiều kênh (VD: website, BCTC, ĐHĐCĐ,…). Dù vậy, chất lượng thông tin mà họ tiếp cận được thường hạn chế hơn so với cổ đông nội bộ trong công ty (các cá nhân, tổ chức là người nội bộ, người liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn, trong bài phân tích sẽ gọi tắt là cổ đông/người nội bộ).

Nhóm cổ đông này thường nắm rõ hoạt động công ty, họ biết được công ty đang hoạt động kinh doanh như thế nào, các dự án được triển khai ra sao, việc họ mua bán cổ phiếu của công ty có thể đem đến tín hiệu về kết quả kinh doanh, hoặc tác động trực tiếp đến diễn biến giá cổ phiếu giai đoạn tiếp theo.


giao dịch của người nội bộ