giao dịch tự doanh góp phần làm TTCK lên lên xuống xuống mập mờ

Giao dịch tự doanh góp phần làm TTCK “Lên lên xuống xuống mập mờ” !?

Với lượng vốn lớn, hoạt động tự doanh của các CTCK đang đóng vai trò quan trọng trên thị trường. Động thái mua – bán của các công ty này có tác động đáng kể đến tâm lý NĐT.